แผนที่เว็บไซต์
บริษัท
ผลิตภัณฑ์
การแสดงภาพสามมิติ 3D
ระบบการถ่ายภาพโฮโลแกรม
ฟิล์มฉายด้านหลัง
พีระมิดโฮโลแกรม
หน้าจอโฮโลแกรม
Holocube
จอแสดงผลแบบ 360 องศา
แผงฝ้าเพดานไฟเบอร์ออปติก Star
หน้าจอกรอบคงที่
หน้าจอฉายภาพโค้ง
Tab Tensioned Motorized Screen
หน้าจอแบบพับได้อย่างรวดเร็ว
หน้าจอโปรเจคเตอร์
อุปกรณ์โปรเจคเตอร์
โปรเจคเตอร์โฮโลแกรมพัดลม LED
ฟอยล์สัมผัสแบบโต้ตอบ
โปรเจคเตอร์มัลติมีเดียสำหรับธุรกิจ
1 2 3 4 5 6 7 8